I 2018 ble forskningsskipet Maud ført fra nordishavet tilbake til sin opprinnelse. Det ble et sterkt symbol på at forskning og innovasjon har stått sentralt nasjonalt, men ikke minst lokalt for å finne fremtidens løsninger på utfordringene. Forskningsskipet ble sjøsatt juni 1917 og døpt av Amundsen selv, ved at han knuste en isklump mot skutesiden og sa: For polarisen er du bygget, og i isen skal du tilbringe din beste tid, og der skal du løse din oppgave!

Samarbeid for å nå målene

NÅR ER NESTE UTLYSNING?

Forskningsrådets syv tips til et vellykket arbeid med søknad

Å skrive en søknad kan være tidkrevende, så det er viktig ikke å snuble på målstreken. Her er syv enkle tips til hvordan du unngår problemer i arbeidet med søknaden.


Start tidlig med prosessen!

  1. Les utlysningen nøye.
  2. Bli kjent med søknadsskjemaet.
  3. Husk å lagre ofte.
  4. Send inn søknaden så snart det lar seg gjøre.
  5. Les veiledningstekster og bruk kontaktpersonene for utlysningen.
  6. Benytt rådgivere og NCP ved Forskningsrådet, hos partnere eller i din kommune.
  7. Overhold søknadsfristen.

Bruk gjerne Forskningsrådets prosjektcanvas