EØS-midlene

EØS-forskningsprogrammene lyser ut midler til prosjekter som norske partnere kan delta i. Søker må være fra samarbeidslandet, men hvert prosjekt må ha minst én norsk partner. Vi kan bistå norske deltagere i søknadsfasen og under prosjektgjennomføring.

EØS-midlene fordeles på sektorer som er avgjørende for utviklingen i mottakerlandene, og hvor det er potensial for og interesse for samarbeid med Norge. De fem områdene den norske støtten rettes inn mot, både supplerer og utfyller støtten som ytes gjennom EUs eget samhørighetsfond.

Alle programområdene er samlet i en egen brosjyre (Blåboka). Hvilke programmer som gjennomføres i hvert mottakerland, er gjenstand for forhandlinger mellom Utenriksdepartementet og mottakerlandene.

Mer informasjon om midlene kan du finne her:

  • De forskningsrelaterte utfordringene administreres av Forskningsrådet. Les mer
  • Norske aktører som ønsker å være partner i et prosjekt finansiert av EØS-midlene, kan bruke partnersøket, et verktøy vi har satt opp for det formålet. Søk etter partnere
  • I land uten forskningsprogrammer under EØS-midlene (f.eks Bulgaria og Slovakia) kan det være mulig å søke om midler til utveksling og nettverksbygging. Se nettstedet for EØS-kontoret i Brussel. Flere muligheter
  • Hvordan du kan søke finner du under EEA-grants under fanen funding. Les mer