Norges Forskningsråd

Forskningsrådet bidrar til fornyelse og innovasjon i offentlig sektor. Vi har ulike finansieringsordninger for forskningsbasert innovasjon og kunnskapsbygging.

Digitalisering, automasjon, materialteknologi, kunstig intelligens, robotteknologi, signalbehandling.

Mikrobiologi, genteknologi, industriell anvendelse, marin bioteknologi, matproduksjon, medisinsk bioteknologi.

Landbruk, skog, fiskeri, havbruk, bioressurser, bioenergi, sirkulær økonomi, biokretsløp, fornybare ressurser, restråstoff, matsvinn.

Fornybar energi, olje og gass, miljøteknologi, vann- og vindkraft, solenergi, energisikkerhet, driftsteknologi.

Innovasjon, konkurransekraft, verdiskaping, forskningsbasert næringsliv, industriutvikling, kommersialisering av forskning.

Bærekraftig samferdsel, sjøtransport, person- og næringstransport.

Forskningsrådet bidrar til verdiskaping i norsk næringsliv. Vi har ulike finansieringsordninger for forskningsbasert innovasjon og kunnskapsbygging.

Internasjonale relasjoner, utviklingsforskning, utenriks- og sikkerhetspolitikk, internasjonal helse, vaksinasjonsforskning.

Marine økosystemer, maritime næringer, havbruk, fiskeri, sjømatindustri, oljevirksomhet, nye marine næringer

Forebygging, folkehelse, diagnostisering, behandling, rehabilitering, tjenester, global helse, bioteknologi, næringer.

Digital innovasjon, datateknikk, tingenes internett, big data, kunstig intelligens, robotteknologi, signalbehandling.

Skole, læring, undervisning, oppvekst, ledelse, organisering, styring i utdanningssektoren.

Samfunnssikkerhet, demokrati, organisering, styring, migrasjon, integrering, befolkningsutvikling, samfunnsliv, oppvekst.


Forskningsrådets mest sentrale målgruppe er forskningsorganisasjoner. De kan søke om finansiering innenfor alle relevante temaer og fagfelt.

Samfunnsvitenskap, helsefag, velferd, offentlig administrasjon, tjenesteutvikling, ingeniørfag, transport.

Naturforvaltning, biovitenskap, geofag, oseanografi, meteorologi, energilagring, klimaendringer, romforskning, utslipp.

Humaniora, språk, historie, religion, verdier, kunst, etikk, medier, samisk identitet, kulturmangfold.

Landbruk, husdyr og jordbruk, fiskeri, havbruk, matindustri, matsystemet, matsikkerhet, trygg mat, ernæring, mat og helse.

Fornybare ressurser, bærekraftig utvikling, CCS-teknologi, bioteknologi, smartgrid.

Materialteknologi, avanserte materialer, produksjonsteknologi, metallurgi, solenergi.